Partnerprojecten

Experts van Het Werknet zetten hun kennis, kunde en visie ook in voor projecten buiten het net. Deze partnerprojecten dragen stuk voor stuk bij aan de vitale regio.

Voedselbos Vierhoeven

Aan de zuidrand van Roosendaal wordt het Voedselbos Vierhoeven gerealiseerd. Een voedselbos is een volhoudbare, toekomstigbestendige manier van voedselproductie en heeft toegevoegde waarde op vele vlakken. www.voedselbosvierhoeven.nl

Voor meer informatie mail Annemieke

Bijenlandschap West Brabant

Bijenlandschap West-Brabant is een netwerk van 38 partijen dat werkt aan de realisatie van een sterk leefgebied voor bijen en andere bestuivers in West-Brabant. Deze partijen hebben al vele projecten opgepakt. Grofweg zijn onze projecten te verdelen in twee categorieën:

~ Het samen bedenken en uitvoeren van concrete maatregelen.

~ Het verbinden van mensen aan ons netwerk, onder andere door het delen van kennis en ervaringen.

Bijenlandschap West Brabant

Voor meer informatie mail Annemieke Doomen

Struikroven

Struikroven is een stichting die zich in zet om groen van sloop te redden. Door bijvoorbeeld renovatie of sloop van woonwijken moet groen vaak wijken. De bedoeling van Struikroven is bestaand groen een nieuwe bestemming te geven in de omgeving. Dit in samenwerking met bewoners uit de buurt, woningcorporaties, projectontwikkelaars, slopers en bouwers of gemeenten. Een belangrijk onderdeel van Struikroven is het mobiliseren van bewoners en organisaties om op een simpele manier een positieve bijdrage te leveren aan de omgeving. Struikroven versterkt daarnaast ook de gemeenschapszin in wijken, want groen verbindt! Iedereen kan meedoen.

Stichting Sruikroven

Meer informatie mail Hannelore van Koeveringe.

© Het Werknet 2024 . studioRAVEN, Griffin’s Inc. en DORST communicatie