Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist ...

Werken aan
onze vitale regio

Hoe kunnen we mét de toekomst werken? De opgaven zijn groot en complex. Tot actie komen is niet makkelijk. Maar laten we wel beginnen. Niet bij het probleem, maar bij een gedeeld verlangen. Vanuit gedeelde waarden. Zo kunnen we het verschil maken. Nu, samen. Dat geeft een bodem; een stevige basis om aan de slag te gaan. En dat in onze regio, in Zeeland en West-Brabant. Beginnen: hier waar onze invloed effectief is, en kansen kunnen slagen.

Werken door te dromen. Dromen door te delen. Delen door te doen. #vooronzevitaleregio

Hoe wordt de toekomst vitaal?

Hoe zien we de toekomst voor ons? In wat voor omgeving willen we leven? En welke rol kunnen of willen we daarin spelen, als individu en met elkaar? Om bruggen te slaan tussen de toekomst als een abstract beeld en de toekomst als concrete beleving. Duidelijke antwoorden op lastige vragen maken kiezen makkelijk. Daarmee bepalen we een heldere koers.

Complexiteit helpen te ontwarren. #toekomstvitaal

doen
Veranderen is vooral doen

Regie nemen, resultaten boeken. Met inzichten die zijn doorvertaald naar praktisch handelen. Stevige samenwerkingen opzetten en knelpunten met inzicht omarmen. Leren door doen, doen door leren.

Méér meerwaarde voor planetpeople en profit. 

delen
Delen is vermeerderen

Delen vergroot en vermeerdert dat wat er al is. Delen van ideeën geeft mogelijkheden om te toetsen, te spiegelen te ontwikkelen. Daarmee kan meer waarde toegevoegd worden. Delen vraagt om betrouwbare verbindingen. Een betrouwbare omgeving met transparante, respectvolle interactie is daarvoor essentieel. Zo zetten wij onze relaties op, en zo waarborgen wij onze processen.

Delen maakt verborgen waarden zichtbaar.

dromen
Dromen leveren de ingrediënten voor het verlangen

Dromen maken verlangen vrij. Verlangen dat gedeeld kan worden. Met gedeeld verlangen wakker je gezamenlijke overtuiging aan en bouw je collectieve wilskracht op. Actief werken aan de ontdekking van de toekomst.

samen

De regio is ons speelveld waarbinnen we werken aan gezamenlijke en gedeelde doelen. Met de wijsheid van de groep, die vraagt om het activeren van gedeelde kennis. Samen betekent hier voor ons het bij elkaar brengen van diversiteit.

Overlap herkennen; onafhankelijkheid respecteren. #delenishetgroteredenken

Onderwijs
Ondernemers
Inwoners
Overheden
met
© Het Werknet 2024 . studioRAVEN, Griffin’s Inc. en DORST communicatie