Van Sustainability naar Createability

In één van onze werknetjes werken we samen met Jos Willemsen. Zijn visie, zijn ervaringen, zijn aanpak gaan ons helpen onze toekomst leefbaar vorm te geven, daar zijn wij van overtuigd. Createability, werken aan een zo groot mogelijke pósitieve voetafdruk, de mens als nuttige soort, het zijn een paar onderdelen van Jos zijn visie. Inspirerend, hoopvol, actiegericht. In dit bericht legt Jos zijn visie kort en bondig gericht.

“Het lijkt een groot mirakel, maar het zou het grote normaal kunnen zijn: Bij al onze projecten neemt de biodiversiteit niet langer af maar neemt ze steeds meer toe. Zelfs explosief. Er zijn nu ransuilen, groene spechten, patrijzen, spreeuwen, massa’s kikkers… ze zijn er allemaal. ”

Lees verder op LinkedIn

© Het Werknet 2024 . studioRAVEN, Griffin’s Inc. en DORST communicatie