Randerij ~ project gouvernance

Randerij is een oplossing om onze landschappen weer te verrijken. We steken veel energie in het op hun plaats houden van grenzen: tussen akker en natuur, tussen water en akker, tussen stad en buitengebied. Als we die grenzen verzachten ontstaat er ruimte om functies en doelen te stapelen. Dat levert meerwaarde voor bodem, water, biodiversiteit, voedselproductie, en voor mensen.
Randerij is een concept dat we in een werknet met Jos Willemsen en Patrick ’t Hart oppakken.

Raderij op YouTube.

Heb je interesse? Laat het Annemieke weten!

© Het Werknet 2024 . studioRAVEN, Griffin’s Inc. en DORST communicatie