ONS BUITEN ~ visie-ontwikkeling grondstof
In de ruimte tussen Zee en Land ligt camping ONS BUITEN. Een plek waar de eigenaren het anders willen doen. Waar omgevingspositief handelen de drijvende kracht is. Op deze plek mogen we mee opzoek naar de win-win-win. Vragen zoals; hoe kunnen onze schoonmaakmiddelen waarde toevoegen in plaats van afbreken?...
Inspiratiegids toekomstbestendige bedrijventerreinen ~ facilitator
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van bedrijventerreinen. De rol van aanjager en facilitator: er is geen andere partij die het oppakt. Maar hoe doe je dat dan, hoe kom je aan de slag? In opdracht van de Provincie Zeeland werkten wij aan een Inspiratiegids voor toekomstbestendige...
Zeeuwse Deltaplan Zoet Water ~ penvoering en procesbegeleiding
In opdracht van de Provincie Zeeland werkten wij als penvoerder en procesbegeleider aan het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water. De opgaven rondom zoet water in Zeeland zijn groot en raken vele belangen. Alle betrokken stakeholders hebben de bal opgepakt om samen te werken aan een plan. Dit plan is gereed,...
Randerij ~ project gouvernance
Randerij is een oplossing om onze landschappen weer te verrijken. We steken veel energie in het op hun plaats houden van grenzen: tussen akker en natuur, tussen water en akker, tussen stad en buitengebied. Als we die grenzen verzachten ontstaat er ruimte om functies en doelen te stapelen. Dat levert...
FACET ~ advies en procesbegeleiding
Wat betekent ‘circulaire economie’? Wat betekent dit voor ondernemers, hoe bereiden zij zich hierop voor? En wat hebben zij nodig om het team en de gasten mee te bewegen? Tussen 2020 en 2022 hebben we in opdracht van en in mooie samenwerking met Impuls Zeeland ons met veel enthousiasme mogen buigen...
Duurzaamheid Denys ~ visie
Voor aannemersbedrijf Denys uit Moerdijk werkt Het Werknet samen met de medewerkers van Denys aan een visie voor duurzaamheid. Vanuit het intrinsieke verlangen om bij te dragen aan een duurzame toekomst zoekt Denys naar organisatorische en praktische mogelijkheden om duurzaamheid veel meer in te bedden...
Gemeente Veere ~ verandermanagement
Gemeente Veere heeft aan Het Werknet de vraag gesteld mee te denken in het afstemmen van de organisatie op de sterk veranderende omgeving, zoals burgerparticipatie en de komst van de omgevingswet. Hoe kunnen wij ons als organisatie en als medewerkers voorbereiden op de nieuwe vragen die de maatschappij...
© Het Werknet 2024 . studioRAVEN, Griffin’s Inc. en DORST communicatie