Zeeuwse Deltaplan Zoet Water ~ penvoering en procesbegeleiding

In opdracht van de Provincie Zeeland werkten wij als penvoerder en procesbegeleider aan het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water. De opgaven rondom zoet water in Zeeland zijn groot en raken vele belangen. Alle betrokken stakeholders hebben de bal opgepakt om samen te werken aan een plan. Dit plan is gereed, de uitvoering van deelprojecten loopt.

Meer weten? Neem contact op.

© Het Werknet 2024 . studioRAVEN, Griffin’s Inc. en DORST communicatie